Teater Normlösa arbetar utöver repertoar med olika former av uppdrag.

Det kan vara beställningar av nyskrivna korta pjäser, som har anknytning till Er verksamhet, menyteater i en blandad kompott för Er personal, både som underhållning och i utbildningssyfte, eller elevprojekt i skolan.
Siebling av Lucas Svensson